Garby Avfallsbehållare

Fördelarna med avfallsbehållare

Minskad miljöbelastning
Garby Avfallsbehållare kan med fördel placeras i eller runt ett bostadsområde. Den tunga trafiken minskar i området. Bilen som varje vecka behövde göra fem stopp i området i för att åka runt och tömma sopkärl, kanske nu bara behöver göra ett enda stopp och efter ca 7 minuter lämna området.

Bättre arbetsmiljö för sophämtarna
Sophämtarnas arbetsmiljö har under senare år stått högt på dagordningen. Man blir allt mer medveten om hälsoaspekten i samband med avfallsinsamling. De som hämtar avfallet behöver nu varken lyfta, dra eller bära några sopkärl, de kommer heller inte i kontakt med avfallet.

Avfallsbehållare

Ekonomi & Fördelar

Minskade kostnader
Den låga marktemperaturen tillsammans med en viss självkomprimering och behållarens stora volym ger långa tömningsintervaller och på sikt minskade tömningskostnader. Erfarenheter från många installationer har visat att kostnadsbesparingar på upp till 50% är fullt möjliga att uppnå. Att använda Garby 5000L behållaren för brännbart avfall tillsammans med Garby 1300L behållaren för organiskt avfall är ett exempel.

Avfallsbehållarens fördelar
Då det nya avfallet hamnar ovanpå det gamla hjälper tyngdlagen till att komprimera avfallet, dubbla kapaciteten kan lätt uppnås av bara komprimeringseffekten.

Svalt
Avfallet håller sig konstant svalt vilket fördröjer bakteriell utveckling samtidigt som dålig lukt påtagligt reduceras.

Produkten

Behållaren
Behållaren är tillverkad av nedbrytbar polyetenplast och grävs ned 1,6 m i marken. Ovandelen (brunnen) är i de vanligaste fall klädd med tryckimpregnerat trä. Brunnen har en höjd av ca. 1,1 m. Brunnens diameter varierar mellan 0,85 och 1,6 m beroende på önskad volym.

Lyftbehållaren
Lyftbehållaren är tillverkad av kraftig av vävburen plast och fästes i brunnens överkant med stålöglor. Vid tömning lyfts behållaren upp och töms med hjälp av en vanlig kranbil. I lyftbehållarens botten finns en öppningsmekanism som gör det enkelt att tömma innehållet.

Engånssäcken
Engångssäcken, tillverkad av miljövänlig plast och håller brunnen och lyftbehållaren rena från avfall. När lyftbehållaren lyfts upp och öppnats i botten faller engångssäcken ner i hämtningsfordonets behållare för att sedan transporteras till kommunens sopstation.

Modeller & Storlekar
Det finns fyra modeller av Avfallsbehållare beroende på behov. Garbys kompostbehållare är unik då den är utrustad med ett ventilerat innanmäte av perforerad aluminium. Detta sörjer för god ventilation, dålig lukt hålls borta samtidigt som komposten inte blir till lervälling.

Klicka på bilden för att förstora.
Garby-behallare