Installation

Om man vill och har kunskapen, kan man göra det själv.

För nedgrävningen av Garby avfallsbehållare så används en grävmaskin. Välj ut en lämplig plats och tänk på att tömningsfordonet skall ha god framkomlighet. Grävdjupet ska vara 150 cm och botten jämnas till vid behov. Lyft behållaren i lyftöglorna och vrid den så att inkastluckan kommer åt rätt håll. Räta upp behållaren med vattenpass. Börja återfyllningen med små tag runt om och undvik att lägga stora stenar mot behållarväggen. Vid hög grundvattennivå bör behållaren förankras med ungefär en kubikmeter betong, alternativt Garbys förankringsfötter som läggs mot förankringsringen i behållarens botten. Om flera behållare placeras intill varandra bör mellanrummet helst vara 80 cm. Tänk på att platsen som har valts ut skall vara fri från föremål som kan hindra tömningen av behållaren, t.ex. luftledningar, trädgrenar, utskjutande tak m.m. Tänk även på att färdiglagd mark runt behållaren skall luta från denna för vattenavrinning.
teknisk-data2