Om oss

Avfallsekonomi AB

Tillväxten och konsumtionen ökar och därmed avfallsmängderna. Avfallshantering är en viktig del av samhällets infrastruktur och som dessutom engagerar många. Vi på Avfallsekonomi AB har kunskapen, produkterna, tillbehören och verktygen för att minimera påverkan på vår miljö, detta samtidigt som vi avsevärt förbättrar arbetsmiljön för de som hämtar, transporterar och tömmer vårt avfall.

Avfallsekonomi AB arbetar och strävar hela tiden mot en hållbar utveckling för att säkra vår gemensamma framtid. Vi har sedan januari 2016 tagit över försäljningen från Hanteringsekonomi AB som sålt och installerat markbehållare i Sverige och i Norden för över 100 miljoner kronor sedan 1998.

 

Miljöpolicy

Avfallsekonomi Garby AB verkar inom miljöområdet med system och produkter för avfallshantering.

Vi arbetar aktivt med våra kunder för att effiktivisera hanteringen av restprodukter och på så sätt bidra till mer resurseffektiva lösningar inom avfallshantering.

Företaget jobbar aktivt med att förebygga föroreningar och effektivisera transporter.

Företaget jobbar aktivt tillsammans med våra leverantörer föra att uppfylla de lagar och krav verksamheten berörs av.

I vår verksamhet verkar vi för att minska företagets miljöpåverkan.

Alla på företaget är involverade i vår strävan att ständigt bli bättre och minska vår miljöpåverkan.

 

Göran Widegren VD

Datablad och broschyr

Datablad behållare

Datablad säckar

Datablad paneler luckor

Läs gärna mer om våra produkter i broschyren!
Garby-Broschyr
Ladda ner vår broschyr
Garby-broschyr