Tömning

För bästa hygien vid tömning av hushållsavfall bör lyftsäcken fodras med en engångssäck av polyeten (0,09 mm). Engångssäcken följer med avfallet vid tömningen och håller lyftsäcken ren. Lyftsäcken i avfallsbrunnen är tillverkad av kraftig galonväv och är godkänd för lyft samt CE-märkt. För att hålla utlösningslinan och låsrepet rena finns en praktisk förvaringsficka på lyftsäcken.

De stora fördelarna
Fördelarna med markbehållare är många. Istället för att en sopbil kommer och stannar i 10-15 minuter i området för att tömma sopkärl så kan de nu tömma en markbehållare på mindre än 3 minuter. Och de kan nu tömma var 14:e dag istället för en gång i veckan vilket förbättrar ekonomin på sikt för fastighetsägaren. Tung trafik i området minskar samtidigt som miljö och ekonomin på sikt blir bättre i området. Överfulla sopkärl drar till sig råttor, fåglar och avger dessutom dålig lukt. Soporna i en marbehållare håller sig i snitt runt 12 grader på sommaren och avger ingen dålig lukt.